PLAFOANE ACUSTICE | Romania

PROIECTAREA CRADLE TO CRADLE®

 

ȘTIAȚI CĂ...


Armstrong a devenit primul producător de plăci de tavane din Europa care a obținut certificarea Cradle to Cradle®.

 

PROIECTAREA CRADLE TO CRADLE®

Armstrong a devenit primul producător de tavane din Europa care a obținut certificarea Cradle to Cradle®.

Cradle to Cradle® redefinește proiectarea drept o forță pozitivă, regenerativă. Certificarea noastră ajută clienții că achiziționeze și să precizeze produsele concepute pentru reciclare, prin utilizarea de procese de producție care minimizează consumul de apă, adoptă strategii aferente energiei regenerabile și acceptă responsabilitatea de ordin social.

 

 

Beneficiile Proiectării Cradle to Cradle®

Programul Cradle to Cradle® a fost creat pentru satisfacerea cererilor clienților, în continuă creștere, pentru produse durabile, certificarea C2C deja devenind o cerință pentru proiectele de construcții din Statele Unite și Europa. Acesta:

 • Ajută autorii specificațiilor și clienții să navigheze o mare de cerințe ce țin de mediu, oferind un mecanism transparent pentru comparația performanței durabilității produselor concurente.
 • Ajută clienții să aleagă materiale de bună calitate și sigure, fără a plăti în plus.
 • Asigură transparența cu privire la siguranța materialelor.
 • Asigură un mediu mai sigur pentru utilizatorii clădirilor.
 • Adaugă valoare unui proiect și face parte din programul Armstrong de reciclare a tavanelor.
 • Ajută la protejarea și susținerea mediului nostru înconjurător pentru generațiile viitoare, prin menținerea resurselor în circuitul economic un timp mai îndelungat.

 

 

Standardul Produselor Certificate Cradle to Cradle™ oferă o cale de îmbunătățire continuă către dezvoltarea produselor de calitate.

 • Produsele sunt evaluate prin prisma a cinci categorii de calitate.
 • Certificarea produselor este acordată pentru cinci niveluri.
 • Cradle to Cradle este o platformă pentru îmbunătățirea continuă.

Pentru a afla mai multe despre Certificarea Cradle to Cradle™ vizitați pagina web a Institutului pentru Inovarea Produselor Cradle to Cradle website.

 

Siguranța
Materialelor

Fiecare ingredient trebuie să fie sigur și să nu dăuneze sănătății sau mediului.

În cadrul Armstrong, proiectăm tavane ce sunt sigure și sănătoase pentru oameni și pentru mediul înconjurător, de la producție la utilizare și reutilizare.

Cunoaștem ingredientele chimice ale fiecărui material din cadrul produselor noastre și continuăm inovarea și optimizarea pentru a utiliza materiale și mai sigure.

 

Reutilizarea
Materialelor

Proiectarea produselor fabricate din materiale care rezultă din și se pot întoarce în siguranță în natură sau industrie.

Plăcile de tavan Armstrong din fibre minerale sunt proiectate pentru reciclare.

Programul nostru unic de reciclare a tavanelor recuperează vechile plăci de tavan din clădiri și le reciclează (reciclare superioară) în noi plăci de tavan, în propriile unități de producție.

Folosim până la 5% materiale rapid regenerabile ce conțin elemente reciclate între 30% și 64%, inclusiv conținutul reciclat în urma consumatorului sub formă de hârtie de ziar și vechi plăci de tavan recuperate de pe piață.

Plăcile de tavan din fibre minerale sunt 100% reciclabile și pot fi reciclate în siguranță la sfârșitul duratei de viață.

 

Energie
Regenerabilă

Prevăzând un viitor în care întreaga producție este 100% alimentată cu energie ecologică regenerabilă.

Armstrong s-a angajat să reducă amprenta operațiunilor sale asupra mediului prin reducerea nivelului de energie.

Scădem în continuare procentul de energie regenerabilă folosită în unitățile de producție pentru plăcile de tavan și pentru sistemului de suspensie și avem o strategie și un program de investiții menit a reduce consumul de energie produsă din combustibili fosili.

Energia regenerabilă reprezintă între 22% și 100% din consumul de energie electrică.

În momentul dezvoltării de produse, consumul de energie devine un factor al ecuației prin intermediul utilizării de materiale și de apă.

 

Gestionarea
Apei

Gestionarea apei curate drept o resursă prețioasă și un drept esențial al omului.

Apa este un element esențial pentru operațiunile desfășurate de Armstrong și continuăm să gestionăm consumul de apă într-o manieră responsabilă și durabilă, reducând consumul acestei valoroase resurse naturale în mod sistematic.

Am adoptat principii de gestionare a apei stabilite după modelul Principiilor Hannover cu privire la Proiectare pentru Durabilitate și modelul Principiilor Apei stabilite de Consiliul Mondial de Afaceri privind Dezvoltarea Continuă, inclusiv:

 • Tratamentul fizic al apei pe șantier, înainte de deversarea în sistemul de canalizare local pentru tratarea suplimentară.
 • Un concept periodic pentru apa provenită din apele de suprafață, pentru apa gri sau pentru orice apă folosită în sistemele de procesare, este implementat acolo unde acest lucru este fezabil
 • Utilizarea apei este contabilizată atent pe parcursul întregului proces de producție
 • Consumul de apă este luat în calcul în dezvoltarea și îmbunătățirea produselor
 • Sursele de apă sunt protejate împotriva contaminării și tehnici ce vizează eficiența se iau în considerare pentru fiecare pas

 

Echitatea
socială

Responsabilitatea desfășurării activităților, respectarea sănătății, siguranței și drepturilor omului și planetei.

Armstrong World Industries atestă faptul că operează în deplină conformitate cu următoarele linii directoare și principii.

 • Carta Socială a Consiliului European
 • Principiile Mondiale Sullivan
 • Principiile Pactului Mondial

Armstrong este implicată activ în mai multe proiecte sociale care au efect asupra comunităților locale aflate în apropierea fabricilor sale.

Fiind un producător responsabil, suntem acreditați în temeiul Sistemului de Management de Mediu ISO 14001, creat pentru a proteja, reduce și, în ultimă instanță, a îmbunătăți sistemul nostru de management al resurselor limitate și mediului, în general.

Studii de Caz


Cautare