PLAFOANE ACUSTICE | Romania

Termene & condiţii

 
Vă rugăm citiţi termenii şi condiţiile de mai jos înainte de a utiliza website-ul Armstrong World Industries Inc („Armstrong”). Prin accesarea şi utilizarea site-ului, luaţi la cunoştinţă că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord să respectaţi termenele şi condiţiile din cadrul acestui contract („contractul”).
Armstrong poate modifica aceşti termeni şi condiţii în orice moment. Utilizarea continuă a acestui website constituie acceptarea termenilor şi condiţiilor declarate la momentul utilizării. Ar trebui să vizitaţi această pagină înainte de utilizarea acestui website pentru a determina termenii şi condiţiile actuale faţă de care sunteţi obligaţi.
 
Confidenţialitate
Armstrong adună informaţii referitoarele la utilizatorii acestui website. Colectarea acestor informaţii se supune Politicii de confidenţialitate online ale Armstrong.
 
Obligaţii de înregistrare
Pentru a accesa anumite secţiuni din acest website, trebuie să vă înregistraţi la Armstrong pentru a stabili un profil personal. La înregistrare veţi fi solicitat să selectaţi un nume de utilizator şi o parolă. Sunteţi de acord să furnizaţi unformaţii reale şi corecte în timpul procesului de înregistrare sau atunci când vi se solicită înregistrarea informaţiilor personale în cadrul unui formular sau cerere prin e-mail de la personalul Armstrong autorizat. Sunteţi de asemenea de acord să păstraţi corectitudinea oricăror date înregistrate. În cazul în care furnizaţi informaţii care nu sunt reale, sunt incorecte sau incomplete, Armstrong îşi rezervă dreptul de a înceta contul dvs. de profil personal şi să suspende utilizarea oricăror servicii oferite prin acest site.
 
Identificare corporaţie şi mărci înregistrate
Toate mărcile înregistrate şi/sau neînregistrate şi/sau mărcile de servicii utilizate sau prezentate pe site sunt proprietatea Armstrong World Industries Inc. Şi/sau a asociaţilor săi, cu excepţia cazului în care nu se menţionează contrariul. Nu puteţi utiliza, copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite, distribui sau modifica aceste mărci sub nicio formă fără acordul prealabil scris al Armstrong. Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate Armstrong pe oricare website.
 
Drept de autor
Luaţi la cunoştinţă şi suneţi de acord că acest conţinut, inclusiv dar nu limitându-se la text, software, muzică, sunet, fotografii, video, grafică sau alte materiale conţinute de acest website, în reclamele sponsorilor sau alte informaţii prezentate („Conţinutul”), fiind protejate de drepturile de autor, mărci înregistrate, mărci de servicii, patente sau alte drepturi şi legi de proprietate. Armstrong vă acordă permisiunea de a copia în mod electronic şi de printa secţiuni din website pentru uzul personal. Totuşi, Armstrong rezervă dreptul de autor pentru toate aceste materiale. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că vi se permite utilizarea acestui conţinut numai cu aprobare explicită prin prezentul contract şi nu puteţi copia, reproduce, distribui sai crea lucrări derivate din acest conţinut fără autorizaţia prealabilă a Armstrong.
 
Drepturile proprietare la conţinut
Luaţi la cunoştinţă şi suneţi de acord că acest conţinut, inclusiv dar nu limitându-se la text, software, muzică, sunet, fotografii, video, grafică sau alte materiale conţinute de acest website, în reclamele sponsorilor sau alte informaţii prezentate („Conţinutul”), fiind protejate de drepturile de autor, mărci înregistrate, mărci de servicii, patente sau alte drepturi şi legi de proprietate. Armstrong vă acordă permisiunea de a copia în mod electronic şi de printa secţiuni din website pentru uzul personal. Totuşi, Armstrong rezervă dreptul de autor pentru toate aceste materiale. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că vi se permite utilizarea acestui conţinut numai cu aprobare explicită prin prezentul contract şi nu puteţi copia, reproduce, distribui sai crea lucrări derivate din acest conţinut fără autorizaţia prealabilă a Armstrong.
 
Linkuri
Armstrong interzice utilizarea mărcilor înregistrate Armstrong ca „linkuri” pentru oricare alte website-uri cu excepţia cazurilor în care Armstrong a aprobat linkurile în prealabil.
 
Renunţare la garanţie
Armstrong nu garantează că acest site va îndeplini cerinţele dvs. şi nici că nu va fi întrerupt din când în când de erori; Armstrong nu garantează rezultatele obţinute din utilizarea acestui website şi nici acurateţea sau fiabilitatea oricăror informaţii obţinute prin intermediul acestui website. ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ ORICE CONŢINUT DESCĂRCAT SAU OBŢINUT PE ALTĂ CALE PRIN UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SE FACE PE RISCUL PROPRIU ŞI CĂ SUNTEŢI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE AVARII CAUZATE SISTEMULUI COMPUTERIZAT ŞI PENTRU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ACESTUI CONŢINUT. CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE CONTRARIUL, ARMSTRONG OFERĂ CONŢINUTUL ACESTUI SITE „AŞA CUM SE AFLĂ” ŞI FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. ACEASTA INCLUDE GARANŢIILE IMPLICITE PENTRU COMERCIALIZARE, LIPSA CONTRAFACERII PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI CONFORMITATEA CU UN ANUMIT SCOP. ARMSTRONG SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR NU LIMITÂNDU-SE LA DAUNE DE PIERDERE A PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU PIERDEREA DE INFORMAŢII) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A CONŢINUTULUI SITE-ULUI, CHIAR DACĂ ARMSTRONG A FOST NOTIFICAT REFERITOR LA POSIBILITATEA EXISTENŢEI ACESTOR DAUNE.
NOTĂ: UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE ANUMITOR GARANŢII DE RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, AŞADAR EXCLUDERILE DE MAI SUS POT SĂ NU FIE VALABILE PENTRU DVS.
 
Limitarea răspunderii
ARMSTRONG FACE EFORTURI REZONABILE PENTRU A PLASA INFORMAŢII CORECTE PE ACEST WEB SITE. CU TOATE ACESTEA, ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ ARMOSTRONG NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SAU PIERDERI (DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, CURENTE, CONSECUTIVE, INCIDENTALE, SPECIALE), REZULTÂND DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI WEBSITE, SAU REZULTÂND DIN ORICARE ERORI SAU OMISIUNI DIN CONŢINUTUL ACESTUI WEBSITE, INDIFERENT DE BAZA DE RĂSPUNDERE, CHIAR DACĂ ARMSTRONG A FOST SFĂTUIT REFERITOR LA POSIBILITATEA ACESTOR PIERDERI SAU DAUNE. ACEASTA INCLUDE DAUNELE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU NEGLIJENŢĂ CRASĂ.
NOTĂ: UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, AŞADAR EXCLUDERILE DE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.
 
Despăgubire
Sunteţi de acord ca, pe propria cheltuială să despăgubiţi, apăraţi şi să absolviţi Armstrong, funcţionarii, directorii, angajaţii, agenţii, asociaţii, distribuitorii şi reprezentanţii săi de şi contra oricăror acţiuni penale, pierderi, deficienţe, daune, răspunderi, costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi cheltuielile rezonabile ale avocaţilor) suferite în conexiune cu sau rezultând din orice plângere, cerere, acţiune penală sau procedură care rezultă în urma acestui contract sau în legătură cu utilizarea acestui website sau oricărui produs sau serviciu relaţionat.
 
Jurisdicţie
Prezentul contract şi relaţia dintre dvs. şi Armstrong vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile Statului Pennsylvania fără a lua în considerare prevederile de legi conflictuale. Orice controversă sau pretenţie rezultată sau relaţionată cu utilizarea acestui website şi materialele conţinute de acesta vor fi rezolvate de către o instanţă din Pennsylvania. Sunteţi de acord ca, indiferent de statutul sau legile contrare, orice plângere sau cauză penală care rezultă din sau în legătură cu prezentul contract trebuie să fie depusă în decurs de un (1) an după apariţie, în caz contrar nu va mai fi valabilă.
 
Derogare / Divizibilitate
Derogarea oricăreia dintre părţi pentru încălcarea contractului sau pentru oricare drepturi din acesta nu vor constitui o renunţare la încălcările sau drepturile ulterioare. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este considerată nevalabilă sau neaplicabilă de către o instanţă cu jurisdicţie competentă, această prevedere va fi divizibilă de celelalte din prezentul contract, ca de altfel va rămâne valabil în continuare.
 
Rezervarea drepturilor
Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate.
 

Produse

Principale

Resurse & Specificaţii

Cautare