PLAFOANE ACUSTICE | Romania

Viziune – Misiune – Valori Armstrong

 
VIZIUNE - MISIUNE - VALORI
Viziunea, misiunea şi valorile noastre joacă un rol important în tot ceea ce facem la Armstrong. Deciziile pe care le luăm, interacţiunile pe care le avem cu clienţii şi furnizorii, modalitatea în care lucrăm cu alte departamente ....toate sunt profilate de viziune, misiune şi valiori.
 
VIZIUNE: ne respectăm promisiunile
Dorim ca Armstrong să fie o firmă care să se ţină de cuvânt. Acest lucru înseamnă că ne respectăm promisiunile faţă de clienţi, furnizori, colaboratori şi comunitatea noastr
Această viziune a Armstrong a fost constantă de-a lungul istoriei. Din 1894 când am făcut dopurile medicinale pe care le-am marcat cu însemnul nostru „A”, numele Armstrong a reprezentat calitatea, inovaţia şi integritatea. „Permite-i cumpărătorului să aibă încredere” rezumă angajamentul nostru faţă de calitate.
 
MISIUNE: mai simplu, mai rapid, mai bun ... împreună
Îmbunătăţirea procesului este o parte semnificativă din strategia noastră ca şi companie prin atingerea scopului - mai simplu, mai rapid, mai bun ....împreună. Ne ajută să ne îmbunătăţim productivitatea şi să producem rezultate mai bune pentru clienţii noştrii interni şi externi.
Unele tehnici de îmbunătăţire a procesului utilizate de Armstrong sunt:
Eliminarea problemelor interne este o abrodare simplă care concentrează problemele noastre interne şi le rezolvă în mai puţin de 30 de zile.
Identificare opţiuni, este un proces care este destinat analizei şi îmbunătăţirii provocărilor activităţilor cheie.
Six Sigma este o metodologie de îmbunătăţire a procesului care reduce numărul de „defecte” din proces.
 
VALORI: respect, integritate, diversitate şi servire
Aceste valori rămân fundaţia solidă pe care construim viitorul Armstrong. Speranţa noastră este că întregul comportament şi deciziile de afaceri vor corespunde acestor valori:
Respect: respectarea semnităţii şi a drepturilor fiinţei umane individuale în relaţiile cu oamenii.
Integritate: menţinerea standardelor morale şi etice pentru reflectarea onestităţii, integrităţii, fiabilităţii şi continuităţii în cadrul tuturor relaţiilor.
Diversitate: pentru a întâmpina opiniile şi ideile tuturor oamenilor.
Servire: servirea în mod echitabil şi corespunzător a intereselor tuturor grupurilor asociate cu aceste activităţi - clienţi, acţionari, angajaţi, furnizori, vecini ai comunităţii, guvern şi publicul larg.
 
 

 


Produse

Principale

Resurse & Specificaţii

Cautare